Viewing posts from : Sierpień 2017

Program „Rodzina 500+” znacznie wpłynie na finanse JST

Sytuacja finansowa budżetów gmin z roku na rok się polepsza. Pozytywny trend może zostać jednak zachwiany poprzez wprowadzony w 2016 roku program „Rodzina 500+”. Ten oraz inne wnioski na temat wpływu programu „Rodzina 500+” na budżety JST, są wynikiem raportu o stanie finansów JST w 2016 r. przeprowadzonego przez agencję ratingową INC Rating. W obecnej [...] Czytaj więcej

Gmina Brwinów z ratingiem na poziomie AA-

INC RATING przyznaje jednostce samorządu terytorialnego – Gminie Brwinów – długoterminowy rating krajowy „AA-”. Perspektywa ratingu jest stabilna. Jest to rating zamówiony. Główne czynniki przyznania ratingu Rating gminy odzwierciedla wyniki operacyjne gminy Brwinów, jej wysoką zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, dobrą sytuację płynnościową budżetu oraz relatywnie niski w stosunku do środków operacyjnych poziom [...] Czytaj więcej

Gmina Tarnowo Podgórne z ratingiem na poziomie AA+

Agencja ratingowa INC Rating nadała jednostce samorządu terytorialnego – Gminie Tarnowo Podgórne długoterminowy rating krajowy na poziomie "AA+". Perspektywa ratingu jest stabilna. Jest to rating zamówiony. Tarnowo Podgórne znajduje się w ścisłej czołówce gmin w Polsce pod względem rozwoju gospodarczego, a także samofinansowania, co odnalazło swoje odzwierciedlenie w bardzo wysokiej ocenie przyznanej przez agencję. Rating [...] Czytaj więcej