Viewing posts from : Czerwiec 2017

Aktualizacja ocen ratingowych sześciu Jednostek Samorządu Terytorialnego

30 czerwca br. agencja ratingowa INC Rating podniosła długoterminowy rating krajowy dla dwóch jednostek samorządowych: Miasta Kwidzyna z poziomu A do poziomu A+ z perspektywą stabilną oraz dla Gminy Grodzisk Mazowiecki z poziomu A do A+ z perspektywą stabilną. Podniesienie ocen dla wskazanych jednostek samorządu terytorialnego uzasadnione jest konsekwentnym zmniejszaniem poziomu zadłużenia, przy jednoczesnym zachowaniu [...] Czytaj więcej

Pierwszy rating gminy wiejskiej w Polsce

30 czerwca br. agencja ratingowa INC Rating przyznała długoterminowy rating krajowy Gminie Bełchatów na poziomie BBB. Perspektywa ratingu jest stabilna. Gmina Bełchatów jest pierwszą gminą wiejską w Polsce, która otrzymała rating od licencjonowanej agencji ratingowej zarejestrowanej w ESMA (Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych). Gmina Bełchatów jest jednym z najszybciej rozwijających się samorządów w [...] Czytaj więcej