Viewing posts from : Kwiecień 2017

Aktualizacja Ratingu dla Gminy Police

INC RATING przyznaje jednostce samorządu terytorialnego – Gminie Police - długoterminowy rating krajowy "AA-". Perspektywa ratingu jest stabilna. Jest to rating zamówiony. Rating samorządu odzwierciedla stale poprawiające się wyniki operacyjne Gminy Police, jej wysoką zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, wysoką płynność oraz niskie zadłużenie. Rating bierze również pod uwagę poziom zadłużenia spółek gminnych. [...] Czytaj więcej

Aktualizacja Ratingu dla Gminy Kluczbork

INC RATING przyznaje jednostce samorządu terytorialnego – Gminie Kluczbork - długoterminowy rating krajowy "BBB-". Perspektywa ratingu jest stabilna. Jest to rating zamówiony. Rating gminy odzwierciedla wyniki operacyjne gminy Kluczbork, jej zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, aktualną sytuację płynnościową budżetu oraz relatywnie wysoki w stosunku do środków operacyjnych poziom obsługi zadłużenia. Rating bierze również pod [...] Czytaj więcej

Aktualizacja Ratingu dla Gminy Grodzisk Mazowiecki

INC RATING przyznaje jednostce samorządu terytorialnego – Gminie Grodzisk Mazowiecki - długoterminowy rating krajowy "A". Perspektywa ratingu jest pozytywna. Jest to rating zamówiony. Rating samorządu odzwierciedla stale poprawiające się wyniki operacyjne gminy Grodzisk Mazowiecki, jego wysoką zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, aktualną sytuację płynnościową budżetu oraz relatywnie wysoki w stosunku do środków operacyjnych [...] Czytaj więcej

Aktualizacja Ratingu dla Miasta Kwidzyn

INC RATING przyznaje jednostce samorządu terytorialnego – Miastu Kwidzyn - długoterminowy rating krajowy "A". Perspektywa ratingu jest pozytywna. Jest to rating zamówiony. Rating miasta odzwierciedla stale poprawiające się wyniki operacyjne miasta Kwidzyn, jego wysoką zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, aktualną sytuację płynnościową budżetu oraz relatywnie wysoki w stosunku do środków operacyjnych poziom obsługi [...] Czytaj więcej

Aktualizacja Ratingu dla Miasta Gdynia

INC RATING przyznaje jednostce samorządu terytorialnego – Miastu Gdynia - długoterminowy rating krajowy "A-". Perspektywa ratingu jest stabilna. Jest to rating zamówiony. Rating miasta odzwierciedla stale poprawiające się wyniki operacyjne miasta Gdynia, jego wysoką zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, aktualną sytuację płynnościową budżetu oraz relatywnie wysoki w stosunku do środków operacyjnych poziom obsługi [...] Czytaj więcej

Aktualizacja ocen ratingowych pięciu Jednostek Samorządu Terytorialnego

W dniu dzisiejszym agencja ratingowa INC Rating dokonała aktualizacji ratingu pięciu Jednostkom Samorządu Terytorialnego. Oceny po aktualizacji prezentują się następująco: Miasto Gdynia - "A-", perspektywa stabilna (raport), Gmina Grodzisk Mazowiecki - "A", perspektywa pozytywna (raport), Gmina Kluczbork - "BBB-", perspektywa stabilna (raport), Miasto Kwidzyn - "A", perspektywa pozytywna (raport), Gmina Police - "AA-", perspektywa stabilna [...] Czytaj więcej