Viewing posts from : Marzec 2016

INC Rating partnerem „Gmina Fair Play” 2016

W wyniku współpracy agencji INC Rating z z Instytutem Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, organizatorem prestiżowego konkursu dla jednostek samorządowych "Gmina Fair Play", uczestnicy tegorocznej edycji konkursu uzyskają dodatkowe korzyści. W ramach udziału w II etapie konkursu wszystkie gminy otrzymają zestawienia scoringowe. Rezultatem scoringu jest wynik liczbowy, który umożliwia porównanie zdolności kredytowej analizowanych podmiotów oraz spodziewanego kosztu [...] Czytaj więcej

Rating „BBB” dla Miasta Częstochowa

INC Rating dnia 9 lutego 2016 roku nadało ocenę wiarygodności kredytowej – Miastu Częstochowa na poziomie ‘’BBB-‘’. Był to długoterminowy, międzynarodowy rating niezamówiony. Ocena ta uległa procedurze zawieszenia dnia 25 lutego 2016 roku, w związku z faktem iż po publikacji oceny, Miasto Częstochowa w drodze weryfikacji danych przekazało Agencji raport rozbieżności odnośnie zmian w danych wsadowych. [...] Czytaj więcej

Rating „BB+” dla Miasta Wyrzysk

INC RATING przyznaje jednostce samorządu terytorialnego – Gminie Wyrzysk - długoterminowy rating krajowy "BB+". Perspektywa ratingu jest negatywna. Jest to rating zamówiony. Rating Gminy odzwierciedla pogarszające się wyniki operacyjne Wyrzyska, jego stosunkowo niską zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, poprawną płynność, aczkolwiek znaczące zadłużenie. Rating bierze również pod uwagę umiarkowane zadłużenie spółek miejskich. GŁÓWNE [...] Czytaj więcej