Viewing posts from : Listopad 2015

Rating „A” dla Miasta Ostrów Wielkopolski

INC Rating Sp. z o.o. nadał dla Miasta Ostrów Wielkopolski długoterminowy rating krajowy na poziomie „A”. Perspektywa ratingu jest stabilna. Jest to rating niezamówiony. Rating nadany jednostce wynika z dobrych wyników na poziomie finansowym i strategicznym. Średnia marża operacyjna z ostatnich 6 lat wyniosła 12,73%, pozwalając jednostce na skuteczną i bezproblemową obsługę zadłużenia. W rozpatrywanym okresie, [...] Czytaj więcej

Ratingi „AA” i „A-” dla Woj. Wielkopolskiego

INC Rating Sp. z o.o. nadał dla Województwa Wielkopolskiego długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA” oraz długoterminowy rating międzynarodowy na poziomie „A-”. Perspektywa obu ratingów jest stabilna. Jest to rating niezamówiony. Ratingi województwa są rezultatem wysoce efektywnego zarządzania strategicznego i finansowego, które w symbiozie ze stosunkowo wysokim stopniem elastyczności po stronie wydatkowej, a także relatywnie wysoką zdolnością do [...] Czytaj więcej