Viewing posts from : Lipiec 2015

Spotkanie z Gminami Woj. Lubuskiego

Konwent wyjazdowy Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego. 10 czerwca 2015 r. w Pałacu Mierzęcin odbył się konwent wyjazdowy Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego. Jego tematyka skupiała się wokół dwóch kwestii: propozycji zapisów w nowelizacji ustawy Prawo wodne (podjęto stanowisko przygotowane przez Grupę roboczą ds. Dorzecza Odry i Warty), a w tym szeroko rozumianej melioracji gmin oraz zastrzeżeń [...] Czytaj więcej

Przegląd badawczy JST na podkarpaciu

Badaniu zostało poddane zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego z województwa podkarpackiego w latach 2011 - 2014. Oprócz generowanych nadwyżek, samorządy mają możliwość finansowania swojej działalności również poprzez zaciąganie zadłużenia, z czego chętnie korzystają. W roku 2011 zaledwie  4 samorządy nie korzystały w ogóle z finansowania obcego, natomiast w latach 2012-2014 liczba ta wzrosła do 6. Łączna [...] Czytaj więcej