Viewing posts from : Luty 2015
d687c7_81c7c3c6dcaf4a91a6f2786f988b7594-mv2

Jak samorządy planują swoje budżety?

Odpowiednie zaplanowanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego ma olbrzymie znaczenie dla jej funkcjonowania. Niniejszy artykuł ma na celu sprawdzenie, jak dokładnie samorządy planowały swoje budżety w 2013 roku na podstawie analizy ich planów budżetowych oraz sprawozdań  z ich wykonania. Na początek przyjrzyjmy się dochodom samorządów. Średnie odchylenie wykonania dochodów ogółem od wielkości zaplanowanych wyniosło 0,44%. Oznacza [...] Więcej
d687c7_45e2954328bb439eb77c992726fca42b-mv2

Połączenie JST sposobem na rozwój?

W ostatnim czasie prezydent Poznania, Pan Jacek Jaśkowiak, przedstawił swój pomysł na rozwój miasta, zakładający stworzenie "metropolii Poznań" poprzez połączenie miasta z 3 sąsiadującymi gminami. Wskazywał on na korzyści takiego rozwiązania - między innymi poprzez lepsze skomunikowanie gmin z miastem i zintegrowanie mieszkańców wszystkich czterech samorządów. Krytycy z kolei twierdzą, że taki ruch miałby na [...] Więcej
d687c7_eee3dbaba80a48f7a1b8ee68c003e255-mv2

Samorządowy Przegląd Finansowy

INC Rating postanowiła wznowić wydawanie czasopisma "Samorządowy Przegląd Finansowy". Najnowszy numer kwartalnika dostępny będzie z marcowym wydaniem gazety samorządu i administracji Infor. Samorządowy Przegląd Finansowy jest czasopismem prezentującym zagadnienia finansów samorządowych i rynku kapitałowego. Celem kwartalnika jest przekazywanie menedżerom jednostek samorządu terytorialnego informacji w zakresie finansów oraz prawa okołobudżetowego niezbędnych do bezpiecznego zarządzania jednostką samorządową. [...] Więcej