Viewing posts from : Luty 2015

Jak samorządy planują swoje budżety?

Odpowiednie zaplanowanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego ma olbrzymie znaczenie dla jej funkcjonowania. Niniejszy artykuł ma na celu sprawdzenie, jak dokładnie samorządy planowały swoje budżety w 2013 roku na podstawie analizy ich planów budżetowych oraz sprawozdań  z ich wykonania. Na początek przyjrzyjmy się dochodom samorządów. Średnie odchylenie wykonania dochodów ogółem od wielkości zaplanowanych wyniosło 0,44%. Oznacza [...] Czytaj więcej

Połączenie JST sposobem na rozwój?

W ostatnim czasie prezydent Poznania, Pan Jacek Jaśkowiak, przedstawił swój pomysł na rozwój miasta, zakładający stworzenie "metropolii Poznań" poprzez połączenie miasta z 3 sąsiadującymi gminami. Wskazywał on na korzyści takiego rozwiązania - między innymi poprzez lepsze skomunikowanie gmin z miastem i zintegrowanie mieszkańców wszystkich czterech samorządów. Krytycy z kolei twierdzą, że taki ruch miałby na [...] Czytaj więcej

Samorządowy Przegląd Finansowy

INC Rating postanowiła wznowić wydawanie czasopisma "Samorządowy Przegląd Finansowy". Najnowszy numer kwartalnika dostępny będzie z marcowym wydaniem gazety samorządu i administracji Infor. Samorządowy Przegląd Finansowy jest czasopismem prezentującym zagadnienia finansów samorządowych i rynku kapitałowego. Celem kwartalnika jest przekazywanie menedżerom jednostek samorządu terytorialnego informacji w zakresie finansów oraz prawa okołobudżetowego niezbędnych do bezpiecznego zarządzania jednostką samorządową. [...] Czytaj więcej