Viewing posts from : Styczeń 2015

Rating spółek komunalnych

Zespół analityków INC Rating rozpoczął proces opracowania metodologii oceny ratingowej spółek komunalnych. Aby powstała metodologia mogła być wykorzystywana do nadawania przez Agencję ratingów kredytowych, będzie musiała ona zostać zatwierdzona przez Komitet ratingowy Agencji. W grudniu ubiegłego roku Komitet ten zatwierdził opracowaną metodologię oceny ratingowej jednostek samorządu terytorialnego. Spółki komunalne zainteresowane udziałem w tworzeniu metodologii oceny [...] Czytaj więcej

Wskaźniki finansowe wykorzystywane w analizie sytuacji ekonomicznej JST

Niniejszy raport ma na celu zaprezentowanie wybranych wskaźników finansowych wykorzystywanych w analizie sytuacji ekonomicznej jednostek samorządu terytorialnego. Przedstawiona analiza została dokonana na danych pochodzących ze sprawozdań budżetowych składanych przez samorządy do Ministerstwa Finansów RP. Badaniu zostały poddane finanse jednostek samorządu terytorialnego z województwa wielkopolskiego w latach 2011 – 2013. Dochody i wydatki Dochody jednostek samorządu [...] Czytaj więcej

Miasta na prawach powiatu

Powiaty w Polsce dzielą się na dwa typy – powiaty ziemskie ora miasta na prawach powiatu. Do tej drugiej kategorii włączone zostały: Miasta o liczbie ludności ponad 100 tysięcy mieszkańców, Dawne stolice województw, Niektóre miasta w dużych aglomeracjach miejskich. Od 1 stycznia 2013 roku w Polsce 66 jednostek samorządu terytorialnego ma status miasta na prawach [...] Czytaj więcej