Viewing posts from : Styczeń 2015
d687c7_4449b6ebb3f0408f8f180a261ed50c19-mv2

Rating spółek komunalnych

Zespół analityków INC Rating rozpoczął proces opracowania metodologii oceny ratingowej spółek komunalnych. Aby powstała metodologia mogła być wykorzystywana do nadawania przez Agencję ratingów kredytowych, będzie musiała ona zostać zatwierdzona przez Komitet ratingowy Agencji. W grudniu ubiegłego roku Komitet ten zatwierdził opracowaną metodologię oceny ratingowej jednostek samorządu terytorialnego. Spółki komunalne zainteresowane udziałem w tworzeniu metodologii oceny [...] Więcej
d687c7_833c5fb5d501491491121c0b94971a18-mv2

Wskaźniki finansowe wykorzystywane w analizie sytuacji ekonomicznej JST

Niniejszy raport ma na celu zaprezentowanie wybranych wskaźników finansowych wykorzystywanych w analizie sytuacji ekonomicznej jednostek samorządu terytorialnego. Przedstawiona analiza została dokonana na danych pochodzących ze sprawozdań budżetowych składanych przez samorządy do Ministerstwa Finansów RP. Badaniu zostały poddane finanse jednostek samorządu terytorialnego z województwa wielkopolskiego w latach 2011 – 2013. Dochody i wydatki Dochody jednostek samorządu [...] Więcej
d687c7_c36dc6ea42234ddd9f238a5e1848ae47-mv2

Miasta na prawach powiatu

Powiaty w Polsce dzielą się na dwa typy – powiaty ziemskie ora miasta na prawach powiatu. Do tej drugiej kategorii włączone zostały: Miasta o liczbie ludności ponad 100 tysięcy mieszkańców, Dawne stolice województw, Niektóre miasta w dużych aglomeracjach miejskich. Od 1 stycznia 2013 roku w Polsce 66 jednostek samorządu terytorialnego ma status miasta na prawach [...] Więcej