Viewing posts from : Listopad 2014

Analiza spółek notowanych na NewConnect

W listopadzie 2013 r. przeanalizowaliśmy, jak spółki notowane na rynku NewConnect poradziły sobie z nowymi regulacjami dotyczącymi raportów kwartalnych, rozszerzającymi zakres tychże raportów. Wnioski nie były optymistyczne – ponad 50% spółek nie wypełniło prawidłowo obowiązku, przekazując mniej lub bardziej nieprawidłowe raporty. Kilka dni temu, 14 lutego, upłynął termin przekazywania raportów za IV kwartał 2013 r. [...] Czytaj więcej

6 lat rynku NewConnect

Rynek NewConnect skończył w 2013 roku 6 lat, dlatego warto spojrzeć jak wypadł on na tle swoich europejskich odpowiedników. W okresie od 2007 roku do końca III kw. 2013 roku na rynkach alternatywnych w Europie zadebiutowało 1532 emitentów. Największa liczba debiutów we wskazanych okresie miała miejsce na rynkach w Wielkiej Brytanii (na AIM i SFM [...] Czytaj więcej

Powołanie członków komitetu ratingowego

Zarząd INC Rating powołał dr hab. Pawła Śliwińskiego oraz Sebastiana Huczka na członków Komitetu Ratingowego. Zadaniem Komitetu jest weryfikacja oraz zatwierdzanie lub przekazywanie do powtórnego rozpatrzenia decyzji ratingowych wydawanych przez analityków Agencji. Czytaj więcej

Utworzenie spółki INC Rating Sp. z o.o.

W dniu 3 listopada br. została podpisana umowa utworzenia spółki  INC RATING Sp. z o.o. z kapitałem zakładowym 2,35 mln zł. Partnerem finansowym w projekcie jest Regionalne Centrum Technologii i Wiedzy INTERIOR z siedzibą w Nowej Soli. Przedmiotem działalności INC RATING będzie publikacja ocen wiarygodności kredytowej emitentów w Polsce i na rynkach Unii Europejskiej. Czytaj więcej

Prezes KNF: Potrzebna agencja do ratingów

Aby zwiększyć zainteresowanie inwestorów indywidualnych inwestowaniem w obligacje korporacyjne, potrzebna jest agencja - być może prywatna - która nadawałaby ratingi emitentom takich papierów, uważa przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Andrzej Jakubiak. "Gdyby nam się udało stworzyć płynny rynek papierów dłużnych, to w dobie niskich stóp procentowych, udałoby nam się skłonić przeciętnego Kowalskiego do zainteresowania się [...] Czytaj więcej