AKTUALNOŚCI

Raport o stanie finansów jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016

Oddajemy w Państwa ręce opracowany przez nasz Zespół pod kierunkiem Pana wiceprezesa Krzysztofa Grybionko „Raport o stanie finansów jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016”.

Czytaj więcej

INC Rating z nominacją do Polskiej Nagrody Innowacyjności 2017

Agencja Ratingowa INC Rating Sp. z o.o. otrzymała nominację do tytułu "Polska Nagroda Innowacyjności 2017" w kategorii: Innowacyjna firma.

Czytaj więcej

Publikacja Ratingu dla Gminy Kluczbork

Agencja Ratingowa INC RATING przyznała jednostce samorządu terytorialnego – Gminie Kluczbork - długoterminowy rating krajowy na poziomie "BBB-" z perspektywą stabilną.

Czytaj więcej

JEDYNA POLSKA AGENCJA SPECJALIZUJĄCA SIĘ W RATINGACH JST

LAT DOŚWIADCZENIA Z JST
PRZYGOTOWANYCH RATINGÓW
EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH
ANALITYKÓW W ZESPOLE

OBSZARY DZIAŁANIA

Jednostki Samorządu Terytorialnego

Spółki komunalne

SP ZOZ

20 lat współpracy z JST

RATING SAMORZĄDOWY

INC Rating działa jako agencja ratingowa na obszarze Polski oraz Unii Europejskiej. Agencja podlega nadzorowi przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). INC Rating swoje usługi dedykuje podmiotom sektora publicznego, przede wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego, samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej oraz spółkom komunalnym.

Naszym celem jest dążenie do trwałej poprawy jakości rynków finansowych. Chcemy umożliwić otrzymanie ratingu kredytowego nawet małym podmiotom, dla których ceny usług innych agencji ratingowych stanowią barierę nie do przejścia. Uważamy, że uczynienie z ratingów kredytowych standardu będzie kluczowe dla rozwoju polskiego rynku kapitałowego w najbliższych latach.

Nasz zespół posiada ponad 20 letnie doświadczenie we współpracy z samorządami. W tym czasie przeprowadziliśmy 275 emisji obligacji komunalnych na kwotę ponad 3 miliardów złotych oraz wykonaliśmy ponad 100 analiz finansowych i opracowań inwestycyjnych dla JST i spółek komunalnych.

Ratingi JST - 100%
Scoringi JST - 100%
Obligacje komunalne - 90%
Analizy Spółek Komunalnych - 98%
Opracowania inwestycjne JST - 85%
Analiza wspomagająca - 100%
Analizy zadłużenia - 100%
Transparentnosc

TRANSPARENTNOŚĆ

Rating1(1)

ROZWÓJ

Rating2(1)

FINANSE

ZARZĄDZAJĄCY

JACEK MROWICKI

PREZES ZARZĄDU

KRZYSZTOF GRYBIONKO

WICEPREZES ZARZĄDU

Justyna Światowiec-Szczepańska

NIEZALEŻNY CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

KONTAKT