AKTUALNOŚCI

Agencja ratingowa INC Rating zaktualizowała rating 8 JST

Agencja ratingowa INC Rating Sp. z o.o. dokonała aktualizacji 8 ocen wiarygodności kredytowej Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Czytaj więcej

Program „Rodzina 500+” znacznie wpłynie na finanse JST

Sytuacja finansowa budżetów gmin z roku na rok się polepsza. Pozytywny trend może zostać jednak zachwiany poprzez wprowadzony w 2016 roku program „Rodzina 500+”.

Czytaj więcej

Gmina Brwinów z ratingiem na poziomie AA-

Agencja ratingowa INC Rating przyznała Gminie Brwinów długoterminowy rating krajowy „AA-”. Perspektywa ratingu jest stabilna.

Czytaj więcej

JEDYNA POLSKA AGENCJA SPECJALIZUJĄCA SIĘ W RATINGACH JST

LAT DOŚWIADCZENIA Z JST
PRZYGOTOWANYCH RATINGÓW
EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH
ANALITYKÓW W ZESPOLE

OBSZARY DZIAŁANIA

Jednostki Samorządu Terytorialnego

Spółki komunalne

SP ZOZ

20 lat współpracy z JST

RATING SAMORZĄDOWY

INC Rating działa jako agencja ratingowa na obszarze Polski oraz Unii Europejskiej. Agencja podlega nadzorowi przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). INC Rating swoje usługi dedykuje podmiotom sektora publicznego, przede wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego, samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej oraz spółkom komunalnym.

Naszym celem jest dążenie do trwałej poprawy jakości rynków finansowych. Chcemy umożliwić otrzymanie ratingu kredytowego nawet małym podmiotom, dla których ceny usług innych agencji ratingowych stanowią barierę nie do przejścia. Uważamy, że uczynienie z ratingów kredytowych standardu będzie kluczowe dla rozwoju polskiego rynku kapitałowego w najbliższych latach.

Nasz zespół posiada ponad 20 letnie doświadczenie we współpracy z samorządami. W tym czasie przeprowadziliśmy 275 emisji obligacji komunalnych na kwotę ponad 3 miliardów złotych oraz wykonaliśmy ponad 100 analiz finansowych i opracowań inwestycyjnych dla JST i spółek komunalnych.

Ratingi JST - 100%
Scoringi JST - 100%
Obligacje komunalne - 90%
Analizy Spółek Komunalnych - 98%
Opracowania inwestycyjne JST - 85%
Analiza wspomagająca - 100%
Analizy zadłużenia - 100%
Transparentnosc

TRANSPARENTNOŚĆ

Rating1(1)

ROZWÓJ

Rating2(1)

FINANSE

ZARZĄDZAJĄCY

JACEK MROWICKI

PREZES ZARZĄDU

KRZYSZTOF GRYBIONKO

WICEPREZES ZARZĄDU

Justyna Światowiec-Szczepańska

NIEZALEŻNY CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

KONTAKT